Karty obecności

Drodzy Rodzice!

W związku z nieprawidłowymi odczytami kart przez system, bardzo prosimy o sprawdzanie czy odbijacie Państwo kartę otrzymaną w naszym przedszkolu. Prosimy o dokładne przykładanie karty do czytnika i nie pozwalanie dzieciom na wykonywanie tej czynności, ponieważ pojawiają się błędne odczyty. Przypominamy że prawidłowe odczyty kart, są podstawą do naliczeń płatności za obecność dziecka w przedszkolu. Prosimy o zachowanie ostrożności w używaniu czytnika.

Przypominamy, że płatność za przedszkole powinna wpłynąć na konto do 15 każdego miesiąca. Dziękujemy za dokonanie prawidłowej, terminowej wpłaty.

Odpłatności za przedszkole regulujemy przelewem na przedstawiony poniżej rachunek bankowy

 

Dane dotyczące rachunku bieżącego:

Przedszkole Nr 79 ul.Piwna 14 50-353 Wrocław

Bank PKO BP we Wrocławiu 52 1020 5226 0000 6802 0417 0817

Przelewając odpłatność na rachunek przedszkola należy zamieścić następujące informacje:

Imię i nazwisko dziecka, kwota za opłatę.

Opłatę za zajęcia dodatkowe należy opłacić u dyrektora lub intendenta w przedszkolu w dowolnym terminie (do 15 dnia danego miesiąca).