Niespodziewani goście ze Straży Pożarnej

W pierwszym tygodniu listopada, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa, przeprowadziliśmy symulację ewakuacji z budynku przedszkola. Niespodziewanie dla nas i dzieci , w akcji wzięli udział strażacy z wrocławskiej jednostki Straży Pożarnej, którzy przyjechali do nas wozem strażackim. Symulowana akcja ewakuacyjna została przeprowadzona przez pracowników przedszkola, w sposób prawidłowy ku zadowoleniu obserwującego akcję oficera straży. Zarówno pracownicy, jak i dzieci zostały pochwalone za dobre przygotowanie. Oczywiście mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli sprawdzać się w realnym zagrożeniu, ale miło czuć, że potrafimy zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Dzięki uprzejmości panów strażaków, dzieci miały okazję obejrzeć z bliska wóz, sprzęt ratowniczy i usłyszeć znany sygnał.