Odpłatności za przedszkole regulujemy przelewem na przedstawiony poniżej rachunek bankowy

 

Dane dotyczące rachunku bieżącego:

Przedszkole Nr 79 ul.Piwna 14 50-353 Wrocław

Bank PKO BP we Wrocławiu 52 1020 5226 0000 6802 0417 0817

Przelewając odpłatność na rachunek przedszkola należy zamieścić następujące informacje:

Imię i nazwisko dziecka, kwota za opłatę.

Opłatę za zajęcia dodatkowe należy opłacić u dyrektora lub intendenta w przedszkolu w dowolnym terminie (do 15 dnia danego miesiąca).