Zajęcia w bibliotece gr.III

Dzieci z grupy III były na bardzo ciekawych zajęciach w bibliotece przy ul. Reja. Panie z biblioteki postarały się o utrwalenie u dzieci wiadomości z zakresu ekologi i recyklingu, a także przekazały im kilka nowych informacji związanych z tym tematem. Zajęcia zakończyły się pracą plastyczną, oczywiście z wykorzystaniem materiałów recyklingowych.