Goście ze 112

Każdy starszy przedszkolak wie, jak ważna jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy i umiejętność radzenia sobie w niezwykłych, trudnych sytuacjach. Nasze przedszkolaki to wiedzą, ale te najmłodsze muszą się tego nauczyć. Dlatego, częstymi gośćmi w naszym przedszkolu są pracownicy numeru alarmowego 112, którzy chętnie przeprowadzają pogadanki z naszymi dziećmi. Od najmłodszych lat dzieci poznają i zapamiętują sposoby niesienia pomocy innym lub sobie samym, co często przydaje się im w dalszej edukacji i dorastaniu.