Priorytety i cele

1. WYCHOWUJEMY I UCZYMY POPRZEZ POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I ZDROWOTNEJ:

 • Współpracujemy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.
 • Organizujemy wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spotkania z osobami zajmującymi się ochroną środowiska.
 • Uczestniczymy w programach promujących zdrowie: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Chcę być zdrowy”, „Nie pal przy mnie” Program Profilaktyki Próchnicy Zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, Profilaktyczne przesiewowe badanie wzroku, Profilaktyczne diagnozowanie wad postawy, „Mamo, Tato wolę wodę- kampania edukacyjna”.
 • Kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez angażowanie dzieci do tworzenia jadłospisów oraz poprzez uwzględnianie specyficznych potrzeb żywieniowych niektórych dzieci.
 • Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za najblizsze otoczenie przyrody (segregacja odpadów, dbałość o czystość).
 • Rozwijamy aktywność twórczą dzieci w aspekcie ochrony środowiska oraz promocji zdrowia poprzez organizowanie i uczestniczenie w konkursach i prezentacjach tematycznych.

2. POMAGAMY DZIECKU ZNALEŹĆ JEGO MIEJSCE W ŚWIECIE – W ŚWIECIE BEZ AGRESJI

 • Wzmacniamy poczucie własnej wartości.
 • Uczymy wyrażania, określania i kontrolowania uczuć i emocji.
 • Pomagamy w zrozumieniu i stosowaniu norm właściwego zachowania.
 • Wzmacniamy i pielęgnujemy więzi uczuciowe z rodziną.
 • Inspirujemy do aktywnego uczestnictwa w środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: dobro, przyjaźń, koleżeństwo, tolerancja, odpowiedzialność, mądrość i bezpieczeństwo.

3. WSPIERAMY I ROZWIJAMY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH

 • zajęcia z języka francuskiego
 • zajęcia z języka angielskiego

CELE I ZAMIERZENIA

 • Wychowanie w trosce o środowisko naturalne i ochronę zdrowia
 • Budowanie przyjaznej, życzliwej, domowej atmosfery
 • Kreowanie działań sprzyjających dobrej nauce i wychowaniu poprzez aktywność ruchową i zabawę.